Logo

Annons:

The European Food Information Council (EUFIC)

en inspirerande hemsida med vederhäftig information och kunskap om nutrition och hälsa The European Food Information Council (EUFIC) är en icke-vinstgivande organisation som grundades 1995, … Läs mer
<p>Bild: www.eufic.org</p>

en inspirerande hemsida med vederhäftig information och kunskap om nutrition och hälsa

The European Food Information Council (EUFIC) är en icke-vinstgivande organisation som grundades 1995, vars syfte är att förmedla evidensbaserad information om mat och hälsa. På EUFIC:s hemsida skriver de: Our mission is to provide engaging science-based information to inspire and empower healthier and more sustainable food and lifestyle choices.”

EUFIC följer ”the Health on the Net Foundation Code (the HONCode)” som innebär att man följer åtta principer kring transparent och tillförlitlig information. Läs mer om de åtta principerna.

EUFIC förmedlar vetenskapligt baserad information på ett tydligt sätt i både text och bild. På organisationen arbetar kommunikatörer vilka samarbetar med nutritionsexperter. Uppgiften är att brett informera om nutrition, mat–hälsa och säkerhet ur grundläggande perspektiv, ofta med anledning av vad som är aktuellt. Ett av de områden man täcker in under 2020 är råd om hur man kan leva hälsosamt i isolering eller i karantän under den pågående Covid-19 pandemin. På eufic.org kan man läsa om vad som är hälsosamma levnadsvanor, vad som finns i mat, om matproduktion, mathantering och livsmedelssäkerhet, och inte minst om hur man förstår forskning. Texterna kombineras med animationer och informationsgrafik.

Förstå forskning (understanding science)

Grundläggande för arbetet som klinisk dietist är att bedriva nutritionsbehandling som vilar på vetenskaplig grund. Allt som oftast ombeds vi inom professionen av patienter, kollegor, teammedarbetare och i privatlivet att förklara hur sambanden är relaterade och hur det vetenskapliga underlaget för ett påstående ser ut. På eufic.org under rubriken ”Understanding science” beskrivs allt från studiedesign, skillnad mellan hazards ratio och risk, hierarki i vetenskapliga forskningsstudier, hur man läser en vetenskaplig studie till hur man vet om det man läser i media är tillförlitligt. Samtliga texter illustreras för att öka tydligheten och förståelsen.

Även om mycket av det som skrivs på EUFIC:s hemsida är välkänt för en klinisk dietist är hemsidan något man kan rekommendera till patienter, kollegor och andra som önskar läsa evidensbaserade texter om nutrition, mat och hälsa. Villkoret är att man behöver vara någorlunda bekväm med att läsa engelska. Från tid till annan söker man som dietist efter nya beskrivningar och perspektiv om hur man kan förklara komplexa samband på enkla sätt. EUFIC är en utmärkt hemsida för att låta sig inspireras av sådan pedagogik.

Särskild hemsida för barn

Sedan 2001 har EUFIC en särskild hemsida för barn (Cool Food Planet), 6-8-åringar respektive 9-12-åringar. Denna hemsida är uppbyggd som ett spel där barnet letar efter information med en del likheter från datorspelvärlden.

Ingrid Larsson\nnäringsfysiolog, docent\nuniversitetssjukhusöverdietist och specialist med särskild inriktning på vuxenobesitas\nSahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Publicerad: 2020-11-24

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?