Logo

Slem skyddar tunntarmen mot bakterier

I över 30 år har forskare vid Göteborgs universitet studerat mukus, det slem som skyddar tarmar och luftvägar från infektion. Hittills har forskningen haft stort … Läs mer

I över 30 år har forskare vid Göteborgs universitet studerat mukus, det slem som skyddar tarmar och luftvägar från infektion. Hittills har forskningen haft stort fokus på tjocktarmen, men en ny studie visar för första gången hur slemmet normalt skyddar tunntarmen.

Forskare har kunnat filma hur tunntarmen trycker ut slem ur små håligheter i slemhinnan för att spola bort bakterier. Fyndet kan leda till nya behandlingar vid Crohns sjukdom som framför allt drabbar tunntarmen. Uppemot 30 000 svenskar lever med Crohns sjukdom.

– Det är en kronisk sjukdom som i dag inte går att bota. Vi vet sedan tidigare att sjukdomen börjar med att bakterier tar sig ner i kryptorna och invaderar cellerna i kryptan. Om vi kan förstå mekanismerna för hur bakterier normalt sköljs bort får vi möjlighet att utveckla nya behandlingar som kan förebygga nya skov, säger Gunnar C Hansson, som är korresponderande författare till studien.

(Källa: Forskning.se)

Adobe/Stock

Publicerad: 2022-11-08

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?