Logo

Annons:

Diagnosticering av undernäring enligt GLIM

Från och med maj 2021 rekommenderar DRF att svenska dietister diagnostiserar undernäring för vuxna enligt GLIM-kriterierna.
Diagnosticering av undernäring enligt GLIM

Utifrån den globala överenskommelse som GLIM-kriterierna (Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria), och det omfattande internationella arbete som pågår med att införliva dessa i International Classification of Diseases (ICD), rekommenderar DRF att svenska dietister använder GLIM-kriterierna för att diagnostisera undernäring hos vuxna, hellre än de kriterier som för närvarande definieras i NCPT. För diagnostisering av undernäring hos barn rekommenderas fortfarande kriterierna i NCPT.

DRF:s arbetsgrupp för informatik och etisk kodex har tagit fram två filmer som hjälpmedel;  Diagnostisering av undernäring för dietister och Mätning av muskelmassa vid diagnostisering av undernäring enligt GLIM.

GLIM-kriterierna

Enligt GLIM utgörs det första steget i nutritionvårdsprocessen screening/riskbedömning av risk för undernäring. Validerade bedömningsinstrument rekommenderas. Nästa steg utgörs av en diagnostisk bedömning där ett av tre fenotypiska kriterier – viktminskning, undervikt eller låg muskelmassa – kombineras med ett av två etiologiska kriterier – minskat intag/upptag av näringsämnen eller förekomst av inflammation.

Foto: Stock.adobe.com

Publicerad: 2023-04-17

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?