Logo

Annons:

Säkrare sövning för överviktiga patienter

Luftvägsrelaterade komplikationer i samband med sövning är ovanliga, men de förekommer. Störst risk löper överviktiga patienter. Forskare i Örebro försöker nu hitta sätt att förhindra … Läs mer

Luftvägsrelaterade komplikationer i samband med sövning är ovanliga, men de förekommer. Störst risk löper överviktiga patienter. Forskare i Örebro försöker nu hitta sätt att förhindra detta.

Den vanligaste orsaken till att patienten drabbas av komplikationer är att maginnehåll hamnar i luftstrupen och blockerar luftvägen, så kallad aspiration. Detta kan inträffa i början av, under eller efter nedsövningen (anestesin). Forskare vid Örebro universitet har nu undersökt olika åtgärder som kan påverka risken för anestesirelaterad luftvägskomplikation, och därmed potentiellt öka säkerheten öka säkerheten för nämnda patientgrupp.\n– Vi har studerat om en så kallad intubation, det vill säga att säkra luftvägen med ett andningsrör, kan utföras snabbare och säkrare med hjälp av ett videokameraförsett instrument jämfört med ett standardinstrument, säger Fredrik Ander, specialistläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

En första studie har genomförts med 80 överviktiga patienter från Universitetssjukhuset Örebro. Forskningsresultatet visar att användningen av ett så kallat videolaryngoskop inte förkortar tiden för intubation av patienter med övervikt och fetma. Däremot tycks den kunna minska risken för misslyckad intubation, vilket är viktigt för patienten.

Blodtryckssänkande läkemedel istället för morfin

Morfinbehandling under och efter en operation är också kopplad till ökad komplikationsrisk. Därför har man även undersökt om användningen av ett alternativt läkemedel, det blodtryckssänkande läkemedlet Esmolol, kan bidra till att bevara övre magmunnens funktion som barriär mot att maginnehåll tränger upp i matstrupe och svalg och orsakar aspiration.\n– Vi ville även studera om läkemedlet i sig har en smärtlindrande effekt, eller kan bidra till att förbättra smärtsituationen efter överviktskirurgi. Esmolol verkar bevara övre magmunnens barriärfunktion bättre än morfinpreparatet, vilket kan vara viktigt för att minska risken för aspiration, säger Fredrik Ander.

Studien kunde inte visa att läkemedlet i sig har smärtlindrande egenskaper, eller bidrar till att minska behovet av morfinpreparat som smärtlindring efter överviktkirurgi.\n– Tidigare kliniska studier har visat intressanta resultat, vilka vi inte kunnat upprepa vid sövning av patienter med övervikt och fetma. Det skapar frågor och underlag för fortsatt forskning, avslutar Fredrik Ander.

Källa: Örebro universitet

Publicerad: 2017-11-24

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?