Logo

Annons:

Uppdaterade rekommendationer om specialkost

Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola, version 2.0 är nu publicerade.
Barn i en skolmatsal som äter mat

Syftet med Kost& Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider är att ge vägledning för måltidsverksamheter inom förskola och skola rörande hanteringen av – och rätten till – specialkost och anpassade måltider för barn/elever.

De primära målsättningarna med rekommendationerna är:
Att skapa förutsättningar för nationellt likvärdig, och därmed rättvis och förutsägbar, praxis på området.

Att skapa samsyn i vad som är en rimlig balans i avvägningen mellan individens behov och önskemål, kontra rimlig fördelning av de skattemedel som finansierar de offentliga måltidsverksamheterna.

Att de ska vara en naturlig utgångspunkt i dialogen mellan måltidsverksamheter, barn/elever, anhöriga, rektorer, pedagoger och elevhälsa, liksom i utbytet med företrädare för myndigheter och politik.

Över tre huvudavsnitt fördelas nära 100 konkreta rekommendationer: Specialkoster, Anpassade måltider samt avslutande Runt om måltiden.

Här kan du ladda ner pdf:er med rekommendationerna.

Foto: stock.adobe.com

Publicerad: 2023-03-20

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?

Annons: