Logo

Nya proteiner och vilda bär

Innovationscentret FINEST ska i ett fyraårigt projekt undersöka om nya sorters proteiner, vilda bär och experimentell livsmedelsframställning, kan vara nyckeln till en hållbarare livsmedelsproduktion. Tillsammans … Läs mer

Innovationscentret FINEST ska i ett fyraårigt projekt undersöka om nya sorters proteiner, vilda bär och experimentell livsmedelsframställning, kan vara nyckeln till en hållbarare livsmedelsproduktion.

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, forskningsinstitutet Rise och 15 aktörer ur livsmedelsbranschen deltar nu Uppsala universitet i ett fyraårigt centrum där man tittar närmare på hur produktionen av mat ska kunna göras hållbar ur såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt perspektiv.

Proteinskiftet med baljväxter i fokus är ett av projektets tre huvudsakliga innovationsområden, varav de övriga två handlar om experimentell matproduktion samt hur man bättre kan nyttja de vilda bär som finns naturligt i de svenska skogarna.

Projektets mål är både en hållbarhetsfråga och en industrifråga. Dels för att livsmedelsproduktion här bidrar till en större mängd närproducerat, dels för att detta i sig skapar arbetstillfällen på plats i Sverige. Det gäller därför att undersöka hur de vilda råvaror som redan finns i Sverige, kan förädlas till nya produkter här. Men också att kickstarta igång en större inhemsk produktion av baljväxtbaserade produkter.

Det experimentella spåret i projektet handlar mycket om hur man kan gå från jordbruk till att undersöka hur man kan odla mat i artificiella miljöer för att minska beroendet av odlingsbar mark.

Läs hela artikeln här

Bild: Adobe.Stock

Publicerad: 2022-11-08

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?