Logo

Annons:

Äta bör man annars dör man – ny bok om undernäring hos äldre

Vi måste äta för att leva. Vi måste också äta allsidigt för att bibehålla hälsan, men idag är många äldre undernärda, eller ligger i riskzonen … Läs mer

\r\n

Vi måste äta för att leva. Vi måste också äta allsidigt för att bibehålla hälsan, men idag är många äldre undernärda, eller ligger i riskzonen för att bli det. För att vända utvecklingen behövs en ökad medvetenhet hos äldreomsorgens personal om mat och hur undernäring kan förebyggas. I sin nya bok Undernäring hos äldre lyfter professor Albert Westergren vikten av en helhetssyn på mat och måltider. Han visar på sambandet mellan sociala och kulturella värden och kopplar det till hälsa, välbefinnande och överlevnad.

\r\n\r\n\r\n\r\n

Bokens budskap är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

\r\n\r\n\r\n\r\n

Undernäring hos äldre ger också konkreta tips för hur måltiderna kan bli mer lustfyllda. Den ger också stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter.

\r\n\r\n\r\n\r\n

Undernäring hos äldre vänder sig till såväl chefer som personal inom äldreomsorgen.

\r\n\r\n\r\n\r\n

Källa: Gothia fortbildning

\r\n\r\n\r\n\r\n

Om författaren

\r\n

Albert Westergren är professor i omvårdnad och forskningschef vid Högskolan Kristianstad, gästprofessor vid Lunds universitet och ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings vetenskapliga råd. Han har i många år forskat kring nutrition och ätande hos äldre samt hos personer med stroke och Parkinsons sjukdom.

\r\n\r\n\r\n\r\n

Om boken

\r\n

Titel: Undernäring hos äldreFörfattare: Albert WestergrenUtgivning: 28 januari 2019ISBN: 978-91-7741-111-6Sidor: 84Pris: 235 kr ex momsBoken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

\r\n

Publicerad: 2019-02-18

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?