Logo

Annons:

Bättre behandling av tarmsjukdomar

En grupp med forskare från nio länder har målet att ta fram sätt att förebygga inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. Projektet miGut-Health, finansieras med motsvarande drygt 80 miljoner kronor av EU:s Horizon Europe.

Över tre miljoner människor i EU-länderna är diagnosticerade med Crohns sjukdom och ulcerös kolit, inflammatoriska tarmsjukdomar som inte går att bota. Den samlade samhällsekonomiska kostnaden i EU-länderna för dessa sjukdomar rör sig om 55 miljarder kronor årligen.

– Symtomen på sjukdomarna – som smärta, trötthet och blödningar – är vardag för de drabbade. Den mentala hälsan påverkas också eftersom sjukdomen går i vågor som inte går att förutsäga, säger Jonas Halfvarson, professor i medicin vid Örebro universitet.

Forskare från flera EU-länder samt Schweiz och Israel ska arbeta mot tre mål i samarbete med bland annat patientorganisationer under de fyra åren som projektet pågår. Det handlar om att tidigt upptäckta symptom på sjukdomarna, att förebygga och att förbättra behandlingen.

Projektet ska ta fram sätt att mäta bakterier i tarmfloran som kan användas för tidig bedömning av riskerna att utveckla IBD. I dag är enbart ett fåtal så kallade biomarkörer kopplade till IBD kända. Målet med ”miGut-Health” är att fördjupa kunskapen om dessa och även leta efter fler möjliga biomarkörer.

Foto: stock.adobe.com

Publicerad: 2023-03-13

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?