Logo

Utsatthet och ohälsa vanligt vid blandmissbruk

Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat bruk inom … Läs mer

Drygt var fjärde person som har en riskkonsumtion av alkohol, använder narkotika, tobak eller nikotin, eller har ett riskabelt spelande, har ett kombinerat bruk inom dessa områden. Inom denna grupp är också utsatthet och ohälsa vanligt.

Totalt uppger 34 procent i befolkningen att de har minst ett bruk inom alkohol, narkotika, tobak eller nikotin, och spelområdet (ANTS) under det senaste året.

Resultatet framgår av den nationella befolkningsundersökningen ”Hälsa på lika villkor” som besvarats av nästan 17 000 personer. Den visar bland annat att 16 procent av befolkningen uppger att de har en riskkonsumtion av alkohol. Omkring 25 procent uppger att de använder tobak- eller nikotinprodukter, 2,5 procent har använt cannabis under det senaste året och 3,4 procent har ett riskabelt spelande. Inom samtliga ANTS-bruk är män överrepresenterade.

Bland personer som har en kombination av bruk inom ANTS, är det en högre andel än i övriga befolkningen som upplever psykiska besvär, ekonomiska svårigheter, eller annan utsatthet såsom våld eller att man saknar socialt stöd.

Läs mer om utsatthet och hälsa här.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Stock.adobe.com

Publicerad: 2022-12-19

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?