Logo

Inspirationsvideor för cancerprevention

Dietisternas Riksförbund har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention. Syftet … Läs mer

Dietisternas Riksförbund har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention.

Syftet är att öka kunskapen om den europeiska kodexen mot cancer, samt att framhålla cancerperspektivet i arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor i primärvården.

Videorna kan ses som en mini-utbildning och berör:\n• Tobaksvanor\n• Alkoholvanor\n• Fysisk aktivitet\n• Matvanor\n• Hälsosam vikt\n• Solvanor

På denna länk hittar du inspirationsvideorna:\nhttps://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/

Källa: DRF

Publicerad: 2022-06-15

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?