Logo

Annons:

Framtidens hållbara skolmåltidssystem utformas i unikt samarbete

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om så att vi kan producera, köpa och äta mat som är hållbar för både hälsan och miljön. I projektet ”Ett … Läs mer

Hela livsmedelssystemet behöver ställas om så att vi kan producera, köpa och äta mat som är hållbar för både hälsan och miljön. I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” utforskar nu Livsmedelsverket och Vinnova hur man kan utforma ett hållbart system för skolmåltider tillsammans med flera andra myndigheter, kommuner och näringsliv.

– Det här är en ny metod för oss på Livsmedelsverket, att experimentera fram nya lösningar tillsammans med andra. På nationell nivå kan vi till exempel behöva skruva på läroplaner eller regler för upphandling och livsmedelshantering eller ta fram nationella mål och strategier för att ge skolor och näringsliv förutsättningar för att arbeta hållbart, säger projektledaren Ulrika Backlund.

Skolmåltiderna föregångare för ett hållbart livsmedelssystem

Dagens livsmedelssystem sätter käppar i hjulet för att nå nationella och globala hållbarhetsmål. Skolmåltiderna har koppling till alla led i livsmedelskedjan och når samtliga barn och unga i Sverige. Det finns mycket som tyder på att måltider som äts i förskola och skola förbättrar barns matvanor och preferenser. På så sätt kan skolmåltider bidra till en större systemförändring.

För att skapa hållbara skolmåltider behöver man arbeta med allt från mat som del av undervisningen och nya sätt att nyttja skolköken, till logistik och förutsättningar för livsmedelsföretag och bönder att producera hållbar mat som kommunerna efterfrågar.

– Alla sektorer i samhället måste kraftsamla för att ställa om till hållbar utveckling. Det kräver innovation på alla nivåer. I det här samarbetet utforskar vi hur myndigheter och kommuner genom offentlig efterfrågan på hållbara skolmåltider kan skapa förutsättningar för ökad innovation inom hela livsmedelssystemet och bidra till både ny samverkan och ökad konkurrenskraft för företagen, säger Jonas Brändström, avdelningschef Samhällsutveckling på Vinnova.

Kommuner blir testmiljöer för hållbara skolmåltider

Nu bjuds kommuner in att medverka i projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Senast den 26 januari kan de ansöka om att bli utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De fyra kommuner som väljs ut får stöd för att kunna arbeta verksamhetsövergripande och med innovation kring skolmåltiderna.

Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen Agenda i 2030 och målen i andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

Om projektet Ett nytt recept för skolmåltider

Källa: Livsmedelsverket

Publicerad: 2020-11-18

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?