Logo

Kroppens egen badrumsvåg öppnar nytt forskningsfält om fetma

Nu presenterar forskare vid Sahlgrenska akademin resultat som tyder på att det finns en kroppsegen våg som är viktig för kroppens reglering av kroppsvikt och … Läs mer

Nu presenterar forskare vid Sahlgrenska akademin resultat som tyder på att det finns en kroppsegen våg som är viktig för kroppens reglering av kroppsvikt och därigenom fettmassa. I förlängningen, när man klarlagt hur kroppsvågen fungerar, kan fyndet förhoppningsvis leda till läkemedel mot fetma. 

– Det vi upptäckt är potentiellt ett helt nytt system för reglering av fettmassa. Vi hoppas att upptäckten kan leda till en ny inriktning för forskningen om fetma. Fyndet kan öka vår förståelse av varför fetma uppstår och i förlängningen kanske också ge grunden till nya läkemedel, säger John-Olov Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

John-Olov Jansson förklarar:\n– Enkelt uttryckt har vi upptäckt att det verkar finnas en kroppsegen badrumsvåg. Kroppens vikt registreras i benen, vilket genererar en signal till hjärnan om att vi ska äta mindre och hålla vikten konstant.\nI studien användes feta gnagare, som fick extra tyngder med hjälp av olika vikter. Djuren gick ned i vikt nästan lika mycket som de pålagda vikterna. De extra vikterna gjorde att djuren både minskade sin fettmassa och förbättrade sina blodsockernivåer.

Den regleringsmekanism som göteborgsforskarna nu föreslår är den första återkopplingssignalen för att reglera fetmassa som upptäckts på 23 år. Då, 1994, beskrev amerikanska forskare proteinet leptin, som krävs för normal reglering av fettmassa, men som troligen inte ensamt kommer att kunna bli en behandling mot fetma.\n– Den mekanism som vi nu identifierat reglerar kroppsvikten oberoende av leptin och det är möjligt att en kombinerad behandling med leptin och aktivering av kroppsvågen kan bli en effektiv behandling mot fetma, säger professor Claes Ohlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.\nPå senare tid har man kopplat sittande till fetma och ohälsa. Forskarnas fynd kan förklara varför det är så.\n– När man sitter ned tror vi att den kroppsegna badrumsvågen ger ett för lågt utslag för kroppsvikten. Detta leder till att man äter mer och går upp i vikt, säger Claes Ohlsson.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Titel: Body weight homeostat that regulates fat mass independently of leptin in rats and mice

Källa: Sahlgrenska akademin

Publicerad: 2017-12-26

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?