Logo

Internetmedicin publicerar uppdaterade behandlingsöversikt: Obesitas i primärvården

Se länken för behandlingsöversikt: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=425 Referenser Rössner S, Torgerson J. Fetma. I Dahlström U, Kechagias S, Stenke L (eds). Med. Liber. Stockholm, 2011. Fetma – … Läs mer

Se länken för behandlingsöversikt: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=425

Referenser\nRössner S, Torgerson J. Fetma. I Dahlström U, Kechagias S, Stenke L (eds). Med. Liber. Stockholm, 2011.\nFetma – Från gen- till samhällspåverkan. Lindroos AK, Rössner S (eds). Studentlitteratur. Lund, 2007.\nLarsson I, Rössner S. Fetma i primärvården. Studentlitteratur. Lund, 2015\nSBU. Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt. 2013.

Publicerad: 2018-03-20

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?