Logo

Viktnedgång med digital behandling

Ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Det är målet med Region Skånes nya digitala behandlingsprogram mot övervikt, som lanseras under våren. Just nu testar ett tjugotal personer i Landskrona programmet ”Få hjälp med dina levnadsvanor – övervikt”.
Kvinna sitter framför datorn, dricker kaffe och läser

Både den digitala plattformen och behandlingen i sig är de första i sitt slag i Sverige.

– Behandlingsprogrammet innehåller 15 kapitel med olika teman som berör kost, beteende och fysisk aktivitet. Beroende på vilket tema som är aktuellt finns det en ansvarig behandlare som man kommunicerar med via plattformen, säger Marlene Lindberg, sjuksköterska vid Överviktsmottagningen, lasarettet i Landskrona.

Till varje kapitel finns uppgifter som den som deltar ska göra, till exempel föra en matdagbok. Här finns även recept och en övningsbank, med olika filmade övningar. Programmet sträcker sig över 12 månader med ett flertal somatiska kontroller längs vägen. Just nu testar ett tjugotal personer i Landskrona programmet. Under våren ökar antalet deltagare med cirka 40 patienter från Kristianstad och Malmö.

Då behandlingen inte är bunden till vare sig tid eller plats kan den också anpassas bättre efter varje deltagares behov.

– Patienterna kan själva styra över sin tid och välja när de vill arbeta med sin behandling. Det kräver även betydligt färre besök på plats, vilket jag tror hjälper många i vardagen och arbetslivet, säger Heléne Noring, dietist vid lasarettet i Landskrona.

I framtiden kan behandlingsprogrammet även öka tillgängligheten.

– Även om det ska ses som ett komplement till fysiska behandlingar vore det kul om vi i framtiden kan se att programmet bidrar till att korta vårdköer, säger Malin Lenngren, projektledare.

Foto: stock.adobe.com

Publicerad: 2023-03-13

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?