Logo

Annons:

Covid-19 i trångbodda förorter – rätt information är livsviktig!

Arbetsgruppen för råd om covid-19 vid trångboddhet Trångboddhet ökar risken för smittspridning. Det har man vetat i hundratals år. De hittills publicerade råden för att … Läs mer

Arbetsgruppen för råd om covid-19 vid trångboddhet

Trångboddhet ökar risken för smittspridning. Det har man vetat i hundratals år. De hittills publicerade råden för att förebygga spridning av covid-19 från svenska myndigheter, är ämnade för de som har möjlighet att hålla distans till varandra, som kan välja att arbeta hemifrån och undvika att resa kollektivt. Så är det inte för alla.

I förorternas trångbodda hem där flera generationer ofta samsas, saknas förutsättningar för fysisk distansering för de äldre. Likaså är möjligheterna att hålla tillräckligt avstånd små om någon i bostaden blir sjuk.

Nyligen genomförda undersökningar från Göteborgs universitet, visar att en stor andel av de som i storstäderna arbetar brukarnära inom vård- och omsorg är bosatta i förorternas mer trångbodda områden. Därigenom löper de större risk att bli smittade av covid-19 virus.  Det understryker vikten av att förebygga och bryta smittspridning till, inom och från förorterna. Det finns indikationer från Stockholm att trångbodda områden kan vara överrepresenterade i antal fall.

Genom ett gemensamt initiativ från Arbets-och miljömedicin i Stockholm, Göteborg och Lund har en tvärprofessionell arbetsgrupp bildats för att utifrån Folkhälsomyndighetens och Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer ta fram anpassade hälsoråd till personer och familjer med boende i förorter och andra områden med stora förutsättningar för smittspridning.

Med våra olika erfarenheter inom hälso- och sjukvård i förorten, lokal förankring och forskning om hälsa i trångbodda familjer arbetar vi nu fram anpassade informationsblad och korta filmer på olika språk med råd, som kan omsättas i praktiken. Viktigt är också att genom upplysning motarbeta vanliga missförstånd och felaktiga föreställningar kring covid-19. Vi samarbetar med flera aktörer för att nå ut till många snabbt genom både vanliga medier och sociala medier.

Ladda ned råden kring mathantering och trångboddhet vid Corona här:\n› COVID-19 – Råd vid matlagning och måltider [ svensk text ]\n› COVID-19 – Råd vid matlagning och måltider [ arabisk version ]

Kristina Jakobsson, professor, överläkare  Arbets- och miljömedicin,\navd för Samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Lina Al-Nahar, projektledare, Enheten för Miljö, Samhälle och Hälsa,\navd för Arbets- och miljömedicin, Lunds Universitet, Lund

Källa: Lunds universitet och Arbetsgruppen för råd om covid-19 vid trångboddhet

Publicerad: 2020-05-08

Mest lästa

loading

Annons:

Nyfiken på Dietisten?