Logo

Forskning visar hur glutenintolerans påverkar hälsan

Att leva med glutenintolerans (celiaki) innebär olika påverkan på kroppen. Resultaten från en studie publicerades nyligen i den internationella medicinska tidskriften JAMA (The Journal of … Läs mer

Att leva med glutenintolerans (celiaki) innebär olika påverkan på kroppen. Resultaten från en studie publicerades nyligen i den internationella medicinska tidskriften JAMA (The Journal of the American Medical Association). ”Den visar att celiaki är en allvarlig sjukdom som behöver prioriteras”, säger forskare Jonas Ludvigsson vid Region Örebro län.

– Forskningen visar också att bara för att diagnosen har ställts har man inte blivit av med alla risker. Det är som för patienter med typ 1-diabetes. Även om de tar insulin så har de kvar sin sjukdom. På samma sätt har patienter med celiaki kvar sin sjukdom även om de äter glutenfritt, säger Jonas Ludvigsson, överläkare på barnkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Ökad risk för andra sjukdomar

Glutenintolerans är en inflammation i tarmen. Idag har cirka 1-2 procent av befolkningen diagnosen glutenintolerans och de har ökad risk för andra sjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdom.

– Vi visar att även bland patienter som fått sin celiakidiagnos senaste tio-årsperioden så finns en ökad risk att dö i förtid. Samtidigt är ökningen mycket låg, säger Jonas Ludvigsson.

Forskningen bygger på registerdata från Socialstyrelsen. Data har kopplats samman över dödlighet, sjukdomar och läkemedel med data från magtarmbiopsier som är ett vävnadsprov som undersöks i mikroskop.

– Vi har haft möjlighet att räkna ut den faktiska risken för patienter med celiaki. Om man följer 100 patienter med celiaki i tio år så dör cirka 10 patienter. Om man följer 100 personer utan celiaki så dör ungefär 9 under en tioårsperiod, skillnaden är liten, säger Jonas Ludvigsson.

Han är huvudförfattare till studien som är gjord tillsammans med forskare från Karolinska Institutet och Columbia University. Den stora studien omfattade 49 829 patienter med glutenintolerans i Sverige.

Länkar: Association Between Celiac Disease and Mortality Risk in a Swedish Population

Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Publicerad: 2020-04-14

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?